Рекламация

Рекламация на закупена стока приемаме само и единствено ако продукта и опаковката не са в нарушен търговски вид.

Цената за връщане на стоката е за сметка на клиента.

Рекламация не се приема ако стоките подлежат на бързо разваляне или влошаване на характеристиките на продукта.

След връщане на стоката в рамките на до 30 (тридесет)  дни ще възстановим пълната стойност на продукта.